βρέθηκαν 30 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Μέθοδος OPERA

  Στο κομμάτι του σχεδιασμού των δράσεων προτείνονται οι εξής τεχνικές και ασκήσεις: a) Ένας ενδεικτικός, άλλα όχι ο μόνος τρόπος για να γίνει ο σχεδιασμός των δράσεων είναι η...
 • Στόχοι της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας

  Σημαντικό βήμα στον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι ο καθορισμός στόχων της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τους βασικούς στόχους και τα...
 • Χωρική SWOT

  Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
 • Νέες προσεγγίσεις σχεδιασμού

  Διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που οδηγούν τους ειδικούς (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, χωροτάκτες κλπ) σε νέες προσεγγίσεις και νεες εννοιολογικές «συλλήψεις» για τον χώρο...
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός και αναζωογόνηση της πόλης

  Η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι η ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού ανά τον κόσμο για διαμόρφωση νέων και...
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός και ανθεκτικότητα (resilience)

  Η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας απαιτεί την ολιστική προσέγγιση μιας πόλης ή μιας οποιασδήποτε κοινότητας - κατανόηση των συστημάτων της, της αλληλεξάρτησής τους και των...
 • Οι συμμετοχικές γειτονιές / κοινότητες

  Προσπάθειες συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς όπου συνδυάζεται η τοπική γνώση με αυτή των εμπειρογνωμόνων. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε βιώσιμες πόλεις καθώς και σε...
 • Το φάσμα της δημόσιας συμμετοχής

  Τα πέντε επίπεδα συμμετοχής είναι: 1. Πληροφόρηση κοινού. 2. Επανατροφοδότηση από το κοινό. 3. Συμπερίληψη του κοινού. 4. Συνεργασία με το κοινό. 5.Ενδυνάμωση του κοινού (στην...
 • Ανοιχτές Εκδηλώσεις

  Ανοιχτές εκδηλώσεις διαφόρων θεματικών μπορούν να πραγματοποιούνται για την συνάντηση και 'ζύμωση' των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων γύρω από ένα έργο. Κάποιες από...
 • Στατιστική ανάλυση

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή