βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: σχεδιασμός

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Platform of participatory design - Πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού

    ppGIS: Μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για...
  • Μέθοδος OPERA

    Στο κομμάτι του σχεδιασμού των δράσεων προτείνονται οι εξής τεχνικές και ασκήσεις: a) Ένας ενδεικτικός, άλλα όχι ο μόνος τρόπος για να γίνει ο σχεδιασμός των δράσεων είναι η...
  • Στόχοι της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας

    Σημαντικό βήμα στον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι ο καθορισμός στόχων της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τους βασικούς στόχους και τα...