Στόχοι της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας

Σημαντικό βήμα στον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι ο καθορισμός στόχων της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τους βασικούς στόχους και τα βήματα της εκπόνησης ενός σχεδίου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή ενός βιώσιμης ανάπτυξης. Καθορίζεται ένα πλαίσιο αποτελεσμάτων, ώστε να περιγραφούν τα επιθυμητά αποτελέσματα του σχεδίου δράσης ή της παρέμβασης. Για να μπορέσει επομένως να καθοριστεί και ποιο είναι το όραμα της αλλαγής. Επίσης, καθορίζεται το χρονικό όριο στο οποίο πρέπει να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τον καθορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων ήδη από την αρχή της παρέμβασης/του έργου. Το τι ακριβώς δηλαδή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω του έργου, έως πότε και πως θα μετρηθεί. Το πότε και το γιατί αποτελούν πολύ σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αρκετά νωρίς. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Με το να τηρούνται στόχοι μετρήσιμοι και εντός των χρονοδιαγραμμάτων, γίνεται καλύτερη παρακολούθηση της προόδου και μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των δράσεων αν είναι απαραίτητο, ενώ γίνεται αναλυτική εκτίμηση αν έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος ή όχι.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.commonspace.gr/
Δημιουργός Έμμυ Καρίμαλη
Υπεύθυνος Συντήρησης Αναστασία Χρηστάκη
Έκδοση 1
Τελευταία ενημέρωση 15 Δεκέμβριος, 2021, 20:26 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 15:59 (EET)
Έτος 2021
Εκδότης Commonspace