Οι συμμετοχικές γειτονιές / κοινότητες

Προσπάθειες συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς όπου συνδυάζεται η τοπική γνώση με αυτή των εμπειρογνωμόνων. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε βιώσιμες πόλεις καθώς και σε έναν σχεδιασμό που καθοδηγούμενος από τις ανάγκες της κοινότητας, είναι πιο προσβάσιμος, πιο ολοκληρωμένος και σε πολλές περιπτώσεις πιο δημιουργικός και διασκεδαστικός.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)