βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Τύποι: GIF

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Questionnaires - Ερωτηματολόγια

    Τα ερωτηματολόγια είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος συλλογής πληροφορίας. Κάθε ερωτηματολόγιο πρέπει να συλλέγει κάποιες βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ του...
  • Collective mapping - Συλλογική χαρτογράφηση

    Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
  • Συζήτηση ανταλλαγής ιδεών

    Στις συζητήσεις ανταλλαγής ιδεών (brain storming), στόχος είναι η συζήτηση της «σχεδιαστικής ομάδας» με τις/τους ενδιαφερόμενες/ους σε οικείο περιβάλλον, ξεφεύγοντας από τη...