Συμμετοχικός Σχεδιασμός και αναζωογόνηση της πόλης

Η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι η ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού ανά τον κόσμο για διαμόρφωση νέων και ζωντανών δημόσιων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη καθώς και μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον σχεδιασμό.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)