Φορείς

Βρέθηκαν 6 φορείς

 • commonspace

  commonspace

  H commonspace είναι μια συνεργατική - διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που...

  62 σύνολα δεδομένων Προβολή commonspace
 • fairville

  Fairville

  Facing inequalities and democratic challenges through co-production in...

  25 σύνολα δεδομένων Προβολή Fairville
 • green-artivism

  Green Artivism

  Erasmus+ project, GREEN ARTIVISM, will contribute to the movement by offering...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Green Artivism
 • isl

  ISL Erasmus+ project

  ISL - Forming interdisciplinary Island Communities of Practice operating for...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή ISL Erasmus+ project
 • pplab

  participatory LAB

  Το έργο participatory LAB έχει σαν στόχο τη δημιουργία μια ενεργής...

  82 σύνολα δεδομένων Προβολή participatory LAB
 • v-global

  V-Global

  Virtual Field Work in the context of Global Change - a blended learning...

  2 σύνολα δεδομένων Προβολή V-Global