βρέθηκαν 16 σύνολα δεδομένων

Τύποι: PDF

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Stakeholder Matrix - Διάγραμμα Εμπλεκόμενων Φορέων

  Το διάγραμμα εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα, καθώς πρέπει να καταγραφούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι και μάλιστα να υπάρχει η πρόληψη για την αναγνώριση όλων...
 • Questionnaires - Ερωτηματολόγια

  Τα ερωτηματολόγια είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος συλλογής πληροφορίας. Κάθε ερωτηματολόγιο πρέπει να συλλέγει κάποιες βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ του...
 • Use of game - Χρήση παιχνιδιού

  Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες μέσω παιχνιδιού. Τα παιχνίδια 'ρόλων' έχουν σκοπό την αποδοτικότερη εκπαιδευτική και σχεδιαστική διαδικασία, στην οποία...
 • Αξιολόγηση δημόσιου ενδιαφέροντος

  Ο πίνακας αξιολόγησης δίνει τη γενική εικόνα σχετικά με το απαραίτητο επίπεδο εμπλοκής και συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έργου. Εμπεριέχει τη βασική πληροφορία που χρειάζεται...
 • Ψηφιακά εργαλεία

  Καθώς ο συμμετοχικός σχεδιασμός εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πλατφόρμες, διαδικτυακά εργαλεία και εξειδικευμένα λογισμικά...
 • Ecosystem mapping

  Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων σε ένα έργο και οι μεταξύ τους σχέσεις. Τα βήματα της χαρτογράφησης: 1. Αρχικά η ομάδα βλέπει τον κενό καμβά όπου προϋπάρχουν τα υποσύνολα των...
 • Δελφική Μέθοδος

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή

 • CC Scantool- Εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου

  Το εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου είναι μια μέθοδος που χαρτογραφεί σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμό και την...
 • Αναφορά ηλεκτρονικού οδηγού

  Επεξηγηματικό τεύχος ηλεκτρονικού οδηγού χωρικού, αστικού και περιβαλλοντικού συμμετοχικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 • Παρουσιάσεις του Εργαστηρίου: "Προσαρμογή των Πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή"

  Εδώ θα βρείτε τις παρουσιάσεις που έγιναν στo Θεματικό εργαστήριο/ημερίδα "Προσαρμογή των Πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή", που υλοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 15/09/21
 • Νέες προσεγγίσεις σχεδιασμού

  Διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που οδηγούν τους ειδικούς (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, χωροτάκτες κλπ) σε νέες προσεγγίσεις και νεες εννοιολογικές «συλλήψεις» για τον χώρο...
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός και αναζωογόνηση της πόλης

  Η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι η ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού ανά τον κόσμο για διαμόρφωση νέων και...
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός και ανθεκτικότητα (resilience)

  Η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας απαιτεί την ολιστική προσέγγιση μιας πόλης ή μιας οποιασδήποτε κοινότητας - κατανόηση των συστημάτων της, της αλληλεξάρτησής τους και των...
 • Οι συμμετοχικές γειτονιές / κοινότητες

  Προσπάθειες συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς όπου συνδυάζεται η τοπική γνώση με αυτή των εμπειρογνωμόνων. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε βιώσιμες πόλεις καθώς και σε...
 • Το φάσμα της δημόσιας συμμετοχής

  Τα πέντε επίπεδα συμμετοχής είναι: 1. Πληροφόρηση κοινού. 2. Επανατροφοδότηση από το κοινό. 3. Συμπερίληψη του κοινού. 4. Συνεργασία με το κοινό. 5.Ενδυνάμωση του κοινού (στην...
 • Στατιστική ανάλυση

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή