Χωρική SWOT

Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους εμπλεκόμενες/ους. Μέσα από αυτή την διαδικασία λοιπόν, μπορούν να συλλεχθούν κάθε είδους πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται χωρικά. Ένα πιο εξελιγμένο στάδιο της συλλογικής χαρτογράφησης είναι η χωρική SWOT, εργαλείο που εισήγαγε η commonspace. Η Χωρική SWOT είναι ένα εργαλείο πολύτιμο για την πληροφορία που μπορεί να συλλέξει αλλά και την ταχύτερη εμβάθυνση, για τις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να συνδυαστεί η μέθοδος SWOT με την διαδικασία της συλλογικής χαρτογράφησης. Με υπόβαθρο έναν χάρτη της αναφερόμενης περιοχής, χρησιμοποιούνται ξυλάκια που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τις κατηγορίες της SWOT ανάλυσης (δυνατά και αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές), ταυτόχρονα ανάλογα με το χρώμα της 'σημαίας' μπορούν να σημειωθούν θετικά αρνητικά σχόλια ή ιδέες. Έτσι καταφέρνουμε να συλλέξουμε δύο επίπεδα πληροφορίας που αφορούν ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο του δημόσιου χώρου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.commonspace.gr/
Δημιουργός Έμμυ Καρίμαλη
Υπεύθυνος Συντήρησης Αναστασία Χρηστάκη
Έκδοση 1
Τελευταία ενημέρωση 15 Δεκέμβριος, 2021, 19:34 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 16:00 (EET)
Έτος 2021
Εκδότης Commonspace