βρέθηκαν 23 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Η άδεια δεν έχει καθοριστεί Ετικέτες: εργαλειοθήκη

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Stakeholder Matrix - Διάγραμμα Εμπλεκόμενων Φορέων

  Το διάγραμμα εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα, καθώς πρέπει να καταγραφούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι και μάλιστα να υπάρχει η πρόληψη για την αναγνώριση όλων...
 • Questionnaires - Ερωτηματολόγια

  Τα ερωτηματολόγια είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος συλλογής πληροφορίας. Κάθε ερωτηματολόγιο πρέπει να συλλέγει κάποιες βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ του...
 • SWOT analysis - Ανάλυση SWOT

  Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στην ανάλυση αλλά και στην καταγραφή ζητημάτων που σχετίζονται με την χάραξη μιας στρατηγικής. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το...
 • Mind/mental maps - Νοητικοί χάρτες

  Ως Νοητικούς Χάρτες μπορούμε να βρούμε στην βιβλιογραφία δυο διαφορετικές μεταξύ τους μεθόδους: α) Χαρτογράφηση ιδεών (Mind map). Η ομάδα αφού αφεθεί να σκεφτεί και να...
 • Platform of participatory design - Πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού

  ppGIS: Μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για...
 • Use of game - Χρήση παιχνιδιού

  Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες μέσω παιχνιδιού. Τα παιχνίδια 'ρόλων' έχουν σκοπό την αποδοτικότερη εκπαιδευτική και σχεδιαστική διαδικασία, στην οποία...
 • Problem tree/Tree of ideas - Δέντρο προβλημάτων/ιδεών

  Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δεντρικά διαγράμματα. Το Δενδρικό διάγραμμα προβλημάτων (Problem Tree) αποτελεί μια μέθοδο καταγραφής προβλήματος. Σε αυτή την τεχνική-άσκηση, τα...
 • Collective mapping - Συλλογική χαρτογράφηση

  Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
 • Αξιολόγηση δημόσιου ενδιαφέροντος

  Ο πίνακας αξιολόγησης δίνει τη γενική εικόνα σχετικά με το απαραίτητο επίπεδο εμπλοκής και συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έργου. Εμπεριέχει τη βασική πληροφορία που χρειάζεται...
 • Ψηφιακά εργαλεία

  Καθώς ο συμμετοχικός σχεδιασμός εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πλατφόρμες, διαδικτυακά εργαλεία και εξειδικευμένα λογισμικά...
 • Ecosystem mapping

  Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων σε ένα έργο και οι μεταξύ τους σχέσεις. Τα βήματα της χαρτογράφησης: 1. Αρχικά η ομάδα βλέπει τον κενό καμβά όπου προϋπάρχουν τα υποσύνολα των...
 • Συζήτηση ανταλλαγής ιδεών

  Στις συζητήσεις ανταλλαγής ιδεών (brain storming), στόχος είναι η συζήτηση της «σχεδιαστικής ομάδας» με τις/τους ενδιαφερόμενες/ους σε οικείο περιβάλλον, ξεφεύγοντας από τη...
 • Δελφική Μέθοδος

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή

 • CC Scantool- Εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου

  Το εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου είναι μια μέθοδος που χαρτογραφεί σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμό και την...
 • Συμμετοχική περιήγηση

  Η συμμετοχική περιήγηση είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη βαθύτερη σύνδεση των συμμετεχoυσών/όντων με τον τόπο. Πρακτικά, οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να περπατήσουν στην...
 • Έρευνα πεδίου

  Η Επίσκεψη στο πεδίο μελέτης και εφαρμογής (Field Trip) είναι θεμελιώδης για οποιαδήποτε συμμετοχική και μη διαδικασία σχεδιασμού. Πρόκειται για την επίσκεψη στο πεδίο εφαρμογής...
 • Συνεντεύξεις

  Οι συνεντεύξεις είναι βασική μέθοδος συλλογής πληροφοριών. Μέσα από την δόμηση ποσοτικών ή ποιοτικών τεχνικών ανάλογα με την πληροφορία που χρειάζεται να συγκεντρωθεί. o...
 • Μέθοδος OPERA

  Στο κομμάτι του σχεδιασμού των δράσεων προτείνονται οι εξής τεχνικές και ασκήσεις: a) Ένας ενδεικτικός, άλλα όχι ο μόνος τρόπος για να γίνει ο σχεδιασμός των δράσεων είναι η...
 • Στόχοι της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας

  Σημαντικό βήμα στον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι ο καθορισμός στόχων της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τους βασικούς στόχους και τα...
 • Χωρική SWOT

  Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).