βρέθηκαν 82 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Η άδεια δεν έχει καθοριστεί

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Video Recordings of Plenary and Parallel Sessions

  Here you can find all video recordings of sessions from the 1st International Conference "Participatory Planning: City, Environment and Climate Change", that took place in 19-21...
 • Stakeholder Matrix - Διάγραμμα Εμπλεκόμενων Φορέων

  Το διάγραμμα εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα, καθώς πρέπει να καταγραφούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι και μάλιστα να υπάρχει η πρόληψη για την αναγνώριση όλων...
 • Questionnaires - Ερωτηματολόγια

  Τα ερωτηματολόγια είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος συλλογής πληροφορίας. Κάθε ερωτηματολόγιο πρέπει να συλλέγει κάποιες βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ του...
 • SWOT analysis - Ανάλυση SWOT

  Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στην ανάλυση αλλά και στην καταγραφή ζητημάτων που σχετίζονται με την χάραξη μιας στρατηγικής. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το...
 • Mind/mental maps - Νοητικοί χάρτες

  Ως Νοητικούς Χάρτες μπορούμε να βρούμε στην βιβλιογραφία δυο διαφορετικές μεταξύ τους μεθόδους: α) Χαρτογράφηση ιδεών (Mind map). Η ομάδα αφού αφεθεί να σκεφτεί και να...
 • Platform of participatory design - Πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού

  ppGIS: Μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για...
 • Use of game - Χρήση παιχνιδιού

  Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες μέσω παιχνιδιού. Τα παιχνίδια 'ρόλων' έχουν σκοπό την αποδοτικότερη εκπαιδευτική και σχεδιαστική διαδικασία, στην οποία...
 • Problem tree/Tree of ideas - Δέντρο προβλημάτων/ιδεών

  Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δεντρικά διαγράμματα. Το Δενδρικό διάγραμμα προβλημάτων (Problem Tree) αποτελεί μια μέθοδο καταγραφής προβλήματος. Σε αυτή την τεχνική-άσκηση, τα...
 • Collective mapping - Συλλογική χαρτογράφηση

  Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
 • Αξιολόγηση δημόσιου ενδιαφέροντος

  Ο πίνακας αξιολόγησης δίνει τη γενική εικόνα σχετικά με το απαραίτητο επίπεδο εμπλοκής και συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έργου. Εμπεριέχει τη βασική πληροφορία που χρειάζεται...
 • Ψηφιακά εργαλεία

  Καθώς ο συμμετοχικός σχεδιασμός εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πλατφόρμες, διαδικτυακά εργαλεία και εξειδικευμένα λογισμικά...
 • Ecosystem mapping

  Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων σε ένα έργο και οι μεταξύ τους σχέσεις. Τα βήματα της χαρτογράφησης: 1. Αρχικά η ομάδα βλέπει τον κενό καμβά όπου προϋπάρχουν τα υποσύνολα των...
 • Συζήτηση ανταλλαγής ιδεών

  Στις συζητήσεις ανταλλαγής ιδεών (brain storming), στόχος είναι η συζήτηση της «σχεδιαστικής ομάδας» με τις/τους ενδιαφερόμενες/ους σε οικείο περιβάλλον, ξεφεύγοντας από τη...
 • Δελφική Μέθοδος

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή

 • CC Scantool- Εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου

  Το εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου είναι μια μέθοδος που χαρτογραφεί σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμό και την...
 • Συμμετοχική περιήγηση

  Η συμμετοχική περιήγηση είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη βαθύτερη σύνδεση των συμμετεχoυσών/όντων με τον τόπο. Πρακτικά, οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να περπατήσουν στην...
 • Έρευνα πεδίου

  Η Επίσκεψη στο πεδίο μελέτης και εφαρμογής (Field Trip) είναι θεμελιώδης για οποιαδήποτε συμμετοχική και μη διαδικασία σχεδιασμού. Πρόκειται για την επίσκεψη στο πεδίο εφαρμογής...
 • Συνεντεύξεις

  Οι συνεντεύξεις είναι βασική μέθοδος συλλογής πληροφοριών. Μέσα από την δόμηση ποσοτικών ή ποιοτικών τεχνικών ανάλογα με την πληροφορία που χρειάζεται να συγκεντρωθεί. o...
 • Μέθοδος OPERA

  Στο κομμάτι του σχεδιασμού των δράσεων προτείνονται οι εξής τεχνικές και ασκήσεις: a) Ένας ενδεικτικός, άλλα όχι ο μόνος τρόπος για να γίνει ο σχεδιασμός των δράσεων είναι η...
 • Στόχοι της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας

  Σημαντικό βήμα στον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι ο καθορισμός στόχων της δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τους βασικούς στόχους και τα...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).