Έρευνα πεδίου

Η Επίσκεψη στο πεδίο μελέτης και εφαρμογής (Field Trip) είναι θεμελιώδης για οποιαδήποτε συμμετοχική και μη διαδικασία σχεδιασμού. Πρόκειται για την επίσκεψη στο πεδίο εφαρμογής από την ομάδα, καθώς και την επίσκεψη σε οργανισμούς, φορείς κεντρικούς ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε βιβλιοθήκες και άλλα μέρη που θα φέρουν πιο κοντά τους εμπλεκόμενους στην πραγματική έρευνα και επίλυση της κατάστασης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.commonspace.gr/
Δημιουργός Έμμυ Καρίμαλη
Υπεύθυνος Συντήρησης Αναστασία Χρηστάκη
Έκδοση 1
Τελευταία ενημέρωση 20 Δεκέμβριος, 2021, 18:23 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 16:00 (EET)
Έτος 2021
Εκδότης Commonspace