Συμμετοχική περιήγηση

Η συμμετοχική περιήγηση είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη βαθύτερη σύνδεση των συμμετεχoυσών/όντων με τον τόπο. Πρακτικά, οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να περπατήσουν στην περιοχή και να σημειώσουν π.χ. τα συναισθήματα και τις αισθήσεις τους σε οποιοδήποτε σημείο θέλουν. Μια συμμετοχική περιήγηση μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το έργο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια περιήγηση βασισμένη σε συναισθήματα και αισθήσεις, μια φωτογραφική περιήγηση, μια περιήγηση βασισμένη στο θόρυβο κ.λπ. Οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να κρατούν έναν χάρτη και να σημειώνουν σε αυτόν. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθουν ελεύθερες/οι και άνετες/οι να περπατήσουν, με τον δικό τους ρυθμό, να κάνουν τις στάσεις τους και να εκφράσουν την εικόνα τους για την περιοχή. Ο στόχος της συμμετοχικής περιήγησης είναι να γίνει μια διαφορετική περιήγηση- ξενάγηση από αυτές που συνήθως λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελετών και στρατηγικών σχεδίων. Ο τρόπος που σχεδιάζεται και υλοποιείται βασίστηκε στη θέση πως για να υπάρξει ένας ικανοποιητικός σχεδιασμός για ένα τόπο, οφείλει να έχει κατακτηθεί μια βαθιά γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μέσα από τη βιωμένη εμπειρία. Και η βιωμένη εμπειρία κατακτιέται πολύ καλύτερα όταν συνδυάζεται με τις απόψεις, τα βιώματα και τις περιγραφές των ίδιων των κατοίκων του τόπου. Θεωρείται αναγκαία η ξενάγηση από τους ίδιους τους ντόπιους, ώστε να κατακτηθεί από τους εκπροσώπους της πολιτείας και τα μέλη της μελετητικής ομάδας μια γνώση που δε θα βασίζεται μόνο στους κυρίαρχους συμβολισμούς και τις αναπαραστάσεις του τόπου. Δημιουργείται μια διαδρομή ώστε να επισκεφτεί σημεία ενδιαφέροντος και να συνομιλήσει με κατοίκους γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα που τους ενδιαφέρουν και αφορούν. Η περιήγηση αυτή, είναι το πρώτο στάδιο του συμμετοχικού σχεδιασμού που αναφέρεται στην αναγνώριση της περιοχής μελέτης. Αυτός ο τρόπος έχει σημασία όχι μόνο για τους «ειδικούς», τις ομάδες μελετών και έρευνας, αλλά και για τους ίδιους του κατοίκους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγνωρίζουν εκ νέου τον τόπο τους και ιεραρχούν χωρικά εντοπισμένα τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Φυσικά, από τη συμμετοχή των κατοίκων η διαδρομή αναδιαμορφώνεται στην πράξη, όπως είναι άλλωστε το σωστό σε τέτοιες διεργασίες. Ενίοτε αξιοποιείται ένα εργαλείo ppGIS, με τίτλο https://mdc.giscloud.com. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο συμμετοχικών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Τα στελέχη της Commonspace επεξεργάζονται αυτό το εργαλείο ειδικά για την περιήγηση, ώστε να μπορέσει να γίνει η χαρτογράφηση της διαδρομής και των στοιχείων που προκύπτουν από αυτή. Το εργαλείο αυτό προσαρμόζεται ώστε να μπορούν να αναρτηθούν γεωαναφερμένες εφαρμογές εικόνας και ήχου. Τα μέλη της Commonspace και της ομάδας εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν σημειώσεις, εικόνες και ήχους από τα σημεία που περνάει η περιήγηση. Συγκεκριμένα, η προσαρμογή της εφαρμογής έχει μια σειρά από επιλογές. Η πληροφορία- σημείωση- εικόνα- ήχος που αναρτάται τοποθετημένη στο χάρτη και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς τον τομέα (π.χ. Πρωτογενής τομέας, Δευτερογενής Τομέας, Υπηρεσίες, Φυσικό Περιβάλλον κ.α.) καθώς και να σημανθεί ως Θετικό/ Αρνητικό ή ως Ιδέα/ Πρόβλημα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.commonspace.gr/
Δημιουργός Έμμυ Καρίμαλη
Υπεύθυνος Συντήρησης Αναστασία Χρηστάκη
Έκδοση 1
Τελευταία ενημέρωση 20 Δεκέμβριος, 2021, 18:29 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 15:59 (EET)
Έτος 2021
Εκδότης Commonspace