βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Βιβλιοθήκη με καλές και κακές διεθνείς πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Νέες προσεγγίσεις σχεδιασμού

  Διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που οδηγούν τους ειδικούς (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, χωροτάκτες κλπ) σε νέες προσεγγίσεις και νεες εννοιολογικές «συλλήψεις» για τον χώρο...
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός και αναζωογόνηση της πόλης

  Η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι η ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού ανά τον κόσμο για διαμόρφωση νέων και...
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός και ανθεκτικότητα (resilience)

  Η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας απαιτεί την ολιστική προσέγγιση μιας πόλης ή μιας οποιασδήποτε κοινότητας - κατανόηση των συστημάτων της, της αλληλεξάρτησής τους και των...
 • Οι συμμετοχικές γειτονιές / κοινότητες

  Προσπάθειες συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς όπου συνδυάζεται η τοπική γνώση με αυτή των εμπειρογνωμόνων. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε βιώσιμες πόλεις καθώς και σε...