βρέθηκαν 13 σύνολα δεδομένων

Φορείς: participatory LAB Τύποι: JPEG

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Mind/mental maps - Νοητικοί χάρτες

  Ως Νοητικούς Χάρτες μπορούμε να βρούμε στην βιβλιογραφία δυο διαφορετικές μεταξύ τους μεθόδους: α) Χαρτογράφηση ιδεών (Mind map). Η ομάδα αφού αφεθεί να σκεφτεί και να...
 • Platform of participatory design - Πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού

  ppGIS: Μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για...
 • Problem tree/Tree of ideas - Δέντρο προβλημάτων/ιδεών

  Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δεντρικά διαγράμματα. Το Δενδρικό διάγραμμα προβλημάτων (Problem Tree) αποτελεί μια μέθοδο καταγραφής προβλήματος. Σε αυτή την τεχνική-άσκηση, τα...
 • Collective mapping - Συλλογική χαρτογράφηση

  Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
 • Ecosystem mapping

  Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων σε ένα έργο και οι μεταξύ τους σχέσεις. Τα βήματα της χαρτογράφησης: 1. Αρχικά η ομάδα βλέπει τον κενό καμβά όπου προϋπάρχουν τα υποσύνολα των...
 • CC Scantool- Εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου

  Το εργαλείο διάγνωσης κοινοτικού κεφαλαίου είναι μια μέθοδος που χαρτογραφεί σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμό και την...
 • Συμμετοχική περιήγηση

  Η συμμετοχική περιήγηση είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη βαθύτερη σύνδεση των συμμετεχoυσών/όντων με τον τόπο. Πρακτικά, οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να περπατήσουν στην...
 • Αναφορά ηλεκτρονικού οδηγού

  Επεξηγηματικό τεύχος ηλεκτρονικού οδηγού χωρικού, αστικού και περιβαλλοντικού συμμετοχικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 • Έρευνα πεδίου

  Η Επίσκεψη στο πεδίο μελέτης και εφαρμογής (Field Trip) είναι θεμελιώδης για οποιαδήποτε συμμετοχική και μη διαδικασία σχεδιασμού. Πρόκειται για την επίσκεψη στο πεδίο εφαρμογής...
 • Χωρική SWOT

  Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
 • Το φάσμα της δημόσιας συμμετοχής

  Τα πέντε επίπεδα συμμετοχής είναι: 1. Πληροφόρηση κοινού. 2. Επανατροφοδότηση από το κοινό. 3. Συμπερίληψη του κοινού. 4. Συνεργασία με το κοινό. 5.Ενδυνάμωση του κοινού (στην...
 • Ανοιχτές Εκδηλώσεις

  Ανοιχτές εκδηλώσεις διαφόρων θεματικών μπορούν να πραγματοποιούνται για την συνάντηση και 'ζύμωση' των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων γύρω από ένα έργο. Κάποιες από...
 • Στατιστική ανάλυση

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή