Αναφορά ηλεκτρονικού οδηγού

Επεξηγηματικό τεύχος ηλεκτρονικού οδηγού χωρικού, αστικού και περιβαλλοντικού συμμετοχικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ελένη Μουγιάκου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Μουγιάκου
Τελευταία ενημέρωση 20 Δεκέμβριος, 2021, 11:49 (EET)
Δημιουργήθηκε 15 Δεκέμβριος, 2021, 21:04 (EET)
year 2021