Σύνολα Δεδομένων

 • Stakeholder Matrix - Διάγραμμα Εμπλεκόμενων Φορέων

  Το διάγραμμα εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα, καθώς πρέπει να καταγραφούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι και μάλιστα να υπάρχει η πρόληψη για την αναγνώριση όλων...
 • Session 3.3.3

  Evaluation & co-development of water management strategies | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 3.5.2

  Spatial Planning and the challenge of Climate Change | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 3.4.3

  Focusing on facilitators: a workshop on the role, impact and experience of participatory process facilitators | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of...
 • Session 3.4.2

  Participation in environmental and energy policy issues - Critical insights | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference...
 • Session 3.4.1

  The role of Municipalities, the "institutional" dimension of participation in Greece | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International...
 • Session 3.3.2

  Participatory Processes: Reflections from Greece (E) | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 3.3.1

  Αthens as a scenery: visual code comments and methodology | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design:...
 • Session 3.2.3

  Participatory processes in Commons and Social and Solidarity Economy through the lens of Community Economies | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of...
 • Session 3.2.2

  Sustainable mobility & participation | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment...
 • Session 3.2.1

  International experience revisited | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 3.1.2

  Participation, institutional change and urban transformations | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 3.0.3

  Governance and Methodologies | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and climate...
 • Session 3.0.2

  Citizens Participation, memory and cultural heritage | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 3.0.1

  Governance EU & local | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and climate...
 • Session 2.5.2

  Sharing experiences: Designing with the communities across Europe | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 2.4.4

  Participatory Processes: Reflections from Greece (D) | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 2.4.3

  Arts and games | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and climate change....
 • Session 2.4.2

  Digital participation platforms and tools | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment...
 • Session 2.4.1

  Participation in the European context | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 2.3.4

  Children’s participation in citymaking | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment...
 • Session 2.3.3

  Methods and Practices of Participation and Community Empowerment | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 2.3.2

  Green infrastructure and participatory design | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 2.3.1

  Bottom up actions in public space | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 2.2.2

  Sharing experiences: Designing with the communities across Greece | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 2.1.4

  Participation and Climate Change Adaptation | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 2.1.3

  Participatory Processes: Reflections from Greece C | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 2.1.2

  Creating partnerships at the local level: How to contribute to intergrated and effective urban policies | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the...
 • Session 2.1.1

  Critical approaches to urban practices and policies | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 2.0.4

  Gaming as a method for participation | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 2.0.3

  Theoretical and Methodological Issues of participatory planning (B) | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 2.0.2

  Art as a vehicle for public participation | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment...
 • Session 2.0.1

  Environmental and Energy Policy | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 1.5.2

  Athens, Vienna, Vancouver: Women leaders taking action for healthier cities | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference...
 • Session 1.4.4

  How Deliberative Citizens Assemblies can be used for Transition City Planning Process Towards a Real-zero Society | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings...
 • Session 1.4.3

  Multi-level perspectives for governance & climate change | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 1.4.2

  Round Table: Experiences and conclusions on Local Climate Change Adaptation Strategies, Athens, Thessaloniki and Piraeus | Recommended citation: participatory LAB, (2021)....
 • Session 1.3.4

  Climate change and design responses | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 1.3.3

  Empowering children in public spaces | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 1.3.2

  Participatory Processes: Reflections from Greece (B) | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 1.3.1

  Participatory Processes: Reflections from Greece (A) | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City,...
 • Session 1.2.4

  Art intervention in public space | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and...
 • Session 1.2.3

  Theoretical and Methodological Issues of participatory planning (A) | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 1.2.2

  Multiplier Event of the Erasmus+ 2020-1-FR01-KA201-079871 INPAD project | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference...
 • Session 1.2.1

  The state of the Pandemic | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and climate...
 • Session 1.1.3

  The public participation through proGIreg project ‘productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration’ | Recommended citation: participatory LAB, (2021)....
 • Session 1.1.2

  Participatory Budgeting: Local and International Experiences | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Session 1.1.1

  Workshop: Participatory diagnosis of the building professions | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory...
 • Opening Session

  Opening Session | Recommended citation: participatory LAB, (2021). Proceedings of the International Conference "Participatory Design: City, environment and climate change....
 • commonspace metadata

  Here you can find all the data collected during Athens field trip by commonspace