βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: commonspace Τύποι: URL JPEG Άδειες: Η άδεια δεν έχει καθοριστεί

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • SWOT analysis - Ανάλυση SWOT

    Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στην ανάλυση αλλά και στην καταγραφή ζητημάτων που σχετίζονται με την χάραξη μιας στρατηγικής. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το...