βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Web Toolkit-Participatory design

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Icebreaker games

    An ice breaker activity could be useful in order to welcome and warm up the conversation among participants during the first workshops. Ice breakers range wildly, from simple...
  • SWOT analysis - Ανάλυση SWOT

    Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στην ανάλυση αλλά και στην καταγραφή ζητημάτων που σχετίζονται με την χάραξη μιας στρατηγικής. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το...