Παιδικές Χαρές (καλές πρακτικές)

Το παιχνιδι των παιδιών αποτελεί κομβικό κομμάτι για το σχεδιασμό. Ένας χώρος παιχνιδιού πρέπει να εξασφαλίζει πρώτα απ'όλα τις συνθήκες ασφάλειας και να μπορεί να θέτει σε λειτουργία τη δημιουργικότητα του παιδιού, προσφέροντάς του ένα οικείο περιβάλλον, όπου θα μπορεί να ξετυλίξει τη φαντασία του και να κοινωνικοποιηθεί.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)