Υλικά Καλές και Κακές Πρακτικές

Σημαντική διαπίστωση είναι η επικράτηση στην αστική επίστρωση των σκληρών υλικών και η κατάληψη του αστικού εδάφους από μη υδατοπερατά κι αυξημένης θερμοχωρητικότητας υλικά, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο αυτά, χωρίς δηλαδή συνδυασμό τους με άλλα περισσότερο βιοκλιματικά προσανατολισμένα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός απαιτεί την μείωση των επιφανειών των «σκληρών» δαπεδοστρώσεων και την κατά το δυνατόν αντικατάστασή τους από «βιοκλιματικές» επιστρώσεις με ψυχρά ή/και υδατοδιαπερατά υλικά καθώς και με επιφάνειες φυσικού εδάφους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)