Σήμανση Καλές και Κακές Πρακτικές

Η αστική πληροφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία της πόλης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εντάσσεται σε ένα σύστημα, ώστε να μη ρυπαίνει το οπτικό πεδίο, να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, να μην προκαλέι σύγχυση στους πληροφορούμενος και να οργανώνει ξεκάθαρα το αστικό τοπίο. Συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες σε μια μονάδα και ένα σύστημα, αποφεύγεται η χαοτική και μεμονωμένη πληροφορία και μπαίνει τάξη στο σύστημα επικοινωνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:07 (EET)