Πράσινες Χαράξεις Καλές και Κακές Πρακτικές

"Οι χαράξεις των πράσινων χώρων αποτελούν ενεργό κομμάτι του σχεδιασμού. καθώς και η σχέση των φυτεύσεων και των υπόλοιπων επιλεγμένων υλικών."

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:06 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:06 (EET)