Περίφραξη Καλές και Κακές Πρακτικές

Η αίσθηση της ασφάλειας μπορεί να δημιουργηθεί από τον ίδιο το σχεδιασμό, όταν αυτός δίνει χώρο στην κοινότητα να χρησιμοποιεί το δημόσιο χώρο καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας ως σημείο συνάντησης και δραστηριοτήτων. Όρια και περίφραξη για την ασφάλεια ενδείκνυνται να τοποθετούνται με προσοχή και σε συγκεκριμένα σημεία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:04 (EET)