Συλλογή από βασικούς οδηγούς και εγχειρίδια συμμετοχικού σχεδιασμού

Γίνεται αναφορά σε οδηγούς και εγχειρίδια από τα οποία η ομάδα εργασίας της COMMONSPACE εμπνέεται και συχνά χρησιμοποιεί

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Eleni Mougiakou
Υπεύθυνος Συντήρησης Eleni Mougiakou
Τελευταία ενημέρωση 19 Δεκέμβριος, 2021, 11:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 19 Δεκέμβριος, 2021, 11:33 (EET)
year 2021