Σταθμοί ποδηλάτων Καλές και Κακές πρακτικές

Οι σταθμοί ποδηλάτων μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο ένα χρήσιμο εξοπλισμό του αστικού χώροι αλλά λειτουργούν και ως δημιουργικές αισθητικές παρεμβάσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 23 Νοέμβριος, 2021, 15:04 (EET)
Δημιουργήθηκε 23 Νοέμβριος, 2021, 15:04 (EET)