βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Τύποι: MIRO

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Stakeholder Matrix - Διάγραμμα Εμπλεκόμενων Φορέων

    Το διάγραμμα εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα, καθώς πρέπει να καταγραφούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι και μάλιστα να υπάρχει η πρόληψη για την αναγνώριση όλων...
  • Icebreaker games

    An ice breaker activity could be useful in order to welcome and warm up the conversation among participants during the first workshops. Ice breakers range wildly, from simple...
  • Collective mapping - Συλλογική χαρτογράφηση

    Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...