Βιβλιοθήκη με καλές και κακές διεθνείς πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού

Παραδείγματα -ανά τον κόσμο- συμμετοχικού σχεδιασμού δημόσιου χώρου, κτιρίων και υποδομών. Οι σκοποί αυτής της βιβλιοθήκης είναι: • Να αναλυθεί ευρύτερα η έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού μέσα από τις πολλές και διαφορετικές μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές του μέσα από πολλαπλά παραδείγματα. • Να γίνει κατανοητή η «τοπικοποίηση» των συμμετοχικών διαδικασιών σε διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και φυσικά «περιβάλλοντα». • Να προσφερθούν εργαλεία για την εφαρμογή του συμμετοχικού σχεδιασμού σε διαφορετικές κλίμακες. • Να επωφεληθούν, ιδιαίτερα οι «ειδικοί» του σχεδιασμού (π.χ. αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, χωροτάκτες), αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς (π.χ. δημοτικές αρχές και συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες) και το ευρύ κοινό με τη σε βάθος γνώση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και εφαρμογών. • Να διαμορφωθεί μια πρώτη βάση παραδειγμάτων εφαρμογής που θα εμπλουτίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωση του, αποτελώντας μια μόνιμη «βιβλιοθήκη αναφοράς».