βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Ετικέτες: spatial

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Χωρική SWOT

    Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...