βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Ομάδες: Συμμετοχικές Διαδικασίες Ετικέτες: αξιολόγηση

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Αξιολόγηση δημόσιου ενδιαφέροντος

    Ο πίνακας αξιολόγησης δίνει τη γενική εικόνα σχετικά με το απαραίτητο επίπεδο εμπλοκής και συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έργου. Εμπεριέχει τη βασική πληροφορία που χρειάζεται...