βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Τύποι: JPEG Ομάδες: Hλεκτρονικός Οδηγός

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Αναφορά ηλεκτρονικού οδηγού

    Επεξηγηματικό τεύχος ηλεκτρονικού οδηγού χωρικού, αστικού και περιβαλλοντικού συμμετοχικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή