βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: participatory LAB Ετικέτες: χωρική swot Ομάδες: Συμμετοχικές Διαδικασίες Άδειες: Η άδεια δεν έχει καθοριστεί

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Χωρική SWOT

    Η συλλογική χαρτογράφηση είναι ίσως η σημαντικότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στόχος της είναι ο σχεδιασμός του λειτουργικού χώρου από τις/τους...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).