βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Εκδήλωση "Συμμετοχικός σχεδιασμός στην εποχή του Covid-19 (Προκλήσεις, Ερωτήματα, Εφαρμογές, Μέθοδοι και Εργαλεία)"

Φίλτρα Αποτελεσμάτων