βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Ετικέτες: δημόσια

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Το φάσμα της δημόσιας συμμετοχής

    Τα πέντε επίπεδα συμμετοχής είναι: 1. Πληροφόρηση κοινού. 2. Επανατροφοδότηση από το κοινό. 3. Συμπερίληψη του κοινού. 4. Συνεργασία με το κοινό. 5.Ενδυνάμωση του κοινού (στην...