βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: commonspace Ετικέτες: swot εργαλειοθήκη Ομάδες: Web Toolkit-Participatory design Άδειες: Η άδεια δεν έχει καθοριστεί

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • SWOT analysis - Ανάλυση SWOT

    Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στην ανάλυση αλλά και στην καταγραφή ζητημάτων που σχετίζονται με την χάραξη μιας στρατηγικής. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).